Oficiální stránky divadelního souboru Zdobničan Vamberk
 


Písemné doklady o divadelních představeních ve Vamberku máme v pamětní knize
zdejších ochotníků, kde se uvádí, že již po válkách francouzských asi okolo roku
1813-1815 hráno ve Vamberku divadlo. Protože se tenkrát už jednalo o opravdové
divadelní představení, můžeme z toho vyvodit,že skutečné počátky hraní divadla v
tomto městě můžeme hledat ještě o několik let nazpět. Tak uvažoval i pan Josef
Král ve svém Památníku ochotnického divadla ve Vamberku, vydaném před sto
lety, který je zdrojem mnoha zajímavých informací.

Začínalo se, jako ostatně i v mnoha jiných městech a vesnicích, hrami na
náboženské motivy převzaté z bible. Texty těchto her se dochovaly v pozůstalosti
vambereckého měšťana Dominika Víška. Jsou mezi nimi například Komedie o sv.
panně mučednici Barboře a Komedie o sv. Janu Nepomuckém, které jsou
datovýny rokem 1805. Mimo mnoha jiných náboženských her se zde zachovala i
fraška o jednom jednání Roztržití a komedie O lesních lotřích, tedy jiš skutečné
veselohry s tématy světskými.

Při silnici z Vamberka do Rychnova bývala hospoda Na
Milence. Tam právě bylo první jeviště zdejších divadelníků.
Což o to, hospody byly, jsou a budou všem ochotníkům
vždy blízké, ale hrát v místnosti, která soužila pro ustájení
koní, tak to by se asi dnes nechtělo ani těm
nejskromnějším. Později se divadlo přestěhovalo - ze stájí
do stodoly. Protože ale hrozilo, že při silnějším potlesku
celé patro stodoly spadne, museli se ochotníci opět
stěhovat. Tentokrát do domu č.2 na vambereckém
náměstí vedle radnice, kde jim poskytl přístřeší pan Kareš.
Tam hráli až do roku 1834.

Your Business Website
Your Company Slogan Here ...


čerpáno z publikace Vzpomínky zůstanou-Vamberk Ochotnické divadlo
1803-2003
Současnost

Dne 26. prosince 1940 se Zdobničan poprvé předvedl svým
divákům v nové budově Sokolovny a to hrou J.K.Tyla Strakonický
dudák. Tímto dnem započala nová éra našeho spolku, která trvá
dodnes. Každý z nás si je vědom tradic vambereckého
ochotnického divadla. Zdobničan žije a bude žít a to i díky vám,
věrným divákům.
První zmínky o divadle ve Vamberku
tvorba stránek Petr Barvínek     petr.barvinek@centrum.cz
DS ZDOBNIČAN VAMBERK
www.dszdobnican.cz