Your Business Website
Your Company Slogan Here ...
DS ZDOBNIČAN VAMBERK
www.dszdobnican.cz
Valná hromada se uskuteční 5.března v 18hod. v šatně Sokolovny ve Vamberku. Jste srdečně zváni.
Oficiální stránky divadelního souboru Zdobničan Vamberk
 
Od ledna je změněna hlavní e-mailová adresa webu DS Zdobničan. Původní ds.zdobnican@centrum.cz nahrazena petr.barvinek@centrum.cz
POZOR!!! Nový e-mail
Valná hromada 2019
 
 
 
Čert, anděl a Mikuláš
tvorba stránek Petr Barvínek     petr.barvinek@centrum.cz
Světová premiéra pohádky Jak se čert naučil děkovat ve Vamberku
Divadelní přehlídky v roce 2019
Městský klub Sokolovna Vamberk pořádal tradiční Mikulášský karneval. Vedoucí městského klubu, paní Frejvaldová, nás požádala o spolupráci, které se ujala Pavla Nekvindová.Ta dokázala s vypětím všech sil sehnat čerta,anděla i Mikuláše, za což ji patří velký dík. Vidět radost v očích malích dětí, je tou nejlepší odměnou a proto jsme se ještě během této akce domluvili s paní Frejvaldovou na účinkování v rámci Mikulášského karnevalu i do budoucna.

Petr Barvínek
Že DS Zdobničan uvádí své premiéry vždy 26.prosince ve vamberecké Sokolovně je tradice, kterou se snažíme ctít. Věřte nám, že pokud jsme to v minulosti porušili, byl k tomu skutečně vážný důvod a jsme moc rádi, že na Štěpána v roce 2018 se nám vše zlé vyhnulo a premiéra tradiční byla. I když ne tak úplně. Datum byl v pořádku, ale přeci jen tu něco nehrálo. Na počátku roku 2017 se mě někdo, už ani nevím kdo, zeptal, jestli nechci zkusit režii. Řekl jsem si, proč ne a výzvu přijal. Delší dobu jsem v hlavě nosil jeden nápad na pohádku, tím se dostávám k jádru pudla. Premiérovat pohádku na Vánoce? Ano, i tento podivný dotaz jsem několikrát zaslechl. Na druhou stranu, vždyť pohádky k Vánocům přeci patří. Zde musím poděkovat všem, kteří se na naší pohádce podíleli. Víte, když hrajete inscenaci, která je léty prověřená, víte co od ní čekat. Ale s autorským divadlem zjistíte, jestli se diváci baví a reagují až ve chvíli, kdy před ně předstoupíte. A děti jsou navíc čisté a upřímné duše, které vám nic neodpustí. Podle reakcí malých i velkých diváků soudím, že to dobře dopadlo. Vždyť to byla pohádky a ty mají šťastný konec.

Petr Barvínek
V letošním roce má náš soubor na repertoáru hned dvì hry a obì jsme pøihlásily na divadelní pøehlídky. S komedií Létající snoubenky,která mìla premiéru 26.12.2017, bychom se chtìli zúèastnit Miletínského divadelního Jara, konaného 5.-7.dubna. Jak se èert nauèil dìkovat je název druhé hry. Po delší odmlce jsme se znovu vrátili k pohádce a s ní se chceme znovu podívat na pøehlídku Dospìlí pro radost dìtem v Havlíèkovì Brodì 3.-5.kvìtna.