Autorská prvotina Petra Barvínka nás zavede do Pampeliškového
království, které obsadil zlý loupežník Zlofous. Ten se vydal na
celosvětový sraz loupežníků a rozkázal, že až se vrátí, chce se
oženit. Jeho zlotřilá sestra Izolda mu přijde hlídat království a hned
cestou na hrad unese princeznu Miriam. Právě v tu dobu přÍjde do
Pampeliškového království Janek a jeho úkol je jasný. Vysvobodit
princeznu a zachránit království. Alespoň tak si to plánovala
pohádková babička, která má tuhle pohádku na starosti. Jenže vše
se zkomplikuje ve chvíli, kdy čert Šťoural ukradne babičce její
kouzelný košík. Jak to vše dopadne, to se dozvíte, pokud se přijdete
podívat na některou z našich repríz. Kde a kdy tu možnost budete
mít, můžete zjistit v sekci PŘEDSTAVENÍ

Oficiální stránky divadelního souboru Zdobničan Vamberk
Šťoural - Oldřich Plašil

Janek - Petr Barv
ínek

Miriam - Kateřina Joachimsthalerov
á

Poh
ádková babička - Pavla Nekvindová

Lucifer - Ant. Joachimsth
aler

Izolda - Jana Josefi

Zlofous - Alena Joachimsthalerová

Světla a zvuk - Otakar Jeníček

Scéna - Jaroslava Brodinová

Nápověda - Al. Joachimsthalerová

Scénář a režie - Petr Barvínek

Obsazení
Jak se čert naučil děkovat
tvorba stránek Petr Barvínek     petr.barvinek@centrum.cz
DS ZDOBNIČAN VAMBERK
www.dszdobnican.cz