Oficiální stránky divadelního souboru Zdobničan Vamberk
tvorba stránek Petr Barvínek     petr.barvinek@centrum.cz
Pernštejn(L)ove

Zdobničan na zámku v Pardubicích
S velkou radostí jsme přijali pozvání od pořadatelů divadelního open
air festivalu PERNŠTEJ(L)OVE konaného 2.-5.7.2017 na zámku v
Pardubicích. Tento den byl pro nás plný kompromisů, ať už jde o
náhradní dopravu nebo alternaci nejen na jevišti, ale i u techniky.
Když jsme navzdory všemu dorazili až na zámek, zjistili jsme, že
nádvoří je v tuto roční dobu nejen krásné, ale i pekelně rozpálené.
Ani to nás však neodradilo a navzdory všemu jsme si s příjemným
publikem toto pro nás výjimečné odpoledne užili a děkujeme za něj
pořadatelům tohoto festivalu. Přejeme jim mnoho sil do dalších
ročníků a budeme se těšit na případné další pozvání.
DS ZDOBNIČAN VAMBERK
www.dszdobnican.cz