Odkvétající kabaretní hvězda Georgette pronajímá ve svém
pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě
klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Luisa.
O tom, že soužití žen takto rozdílných temperamentů není
jednoduché, nás přesvědčí hned expozice hry. Všechny
obyvatelky bytu se nezávisle na sobě rozhodnou radikálně
změnit život a všechny si podají inzerát. Majitelka bytu hledá
nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz
Spartaka a služebná partnera. Všechny čtyři izeráty mají
náhodně stejnou značku P.P.S., která však každá znamená něco
jiného. Pak už jen zvoní zvonky a přicházejí zájemci, ne však v
tu pravou chvíli. Nejslavnější hru Marca Camolettiho odehrál DS
Zdobničan čtyřicetkrát a stala se tak jednou z
nejreprízovanějších inscenací tohoto souboru.

Ocenění a účast na přehlídkách
Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání kolektivu
za ztvárnění postav a cena Aleně Joachimsthalerové za režii a
za roli Georgette a cena za inscenaci. Doporučení na
Krakonošův divadelní podzim.
Účast na Divadelní pohoda ve Valu u Dobrušky.
Účast na KP Orlická maska v Ústí nad Orlicí 2015 - čestné
uznání Aleně Joachimsthalerové za herecký výkon v roli
Georgette a Oldřichu Plašilovi za roli Paula
 
Na správné adrese
Marie Louisa - Blahoslava Kašparová
Jacqueline - Renata Vašátková
Jeanine - Jana Myšáková
Georgette - Alena Joachimsthalerová
Spartakus - Karel Uhlíř
Bertrand - Petr Barvínek
Paul - Oldřich Plašil
Jean - Milan Bůžek/Tomáš Blažek
Světla a zvuk - Otakar Jeníček
Návrh scény - ak.mal. Vladimír Hanuš
Text sleduje - Pavla Nekvindová
Režie - Alena Joachimsthalerová

tvorba stránek Petr Barvínek     petr.barvinek@centrum.cz