Oficiální stránky divadelního souboru Zdobničan Vamberk
Marie-Louisa - Blahoslava Kašparová

Jacqueline - Renata Vašátková

Jeanine - Jana Myšáková

Georgette - Alena Joachimsthalerová

Spartakus - Karel Uhlíř

Bertrand - Petr Barvínek

Paul - Oldřich Plašil

Jean - Milan Bůžek/Tomáš Blažek

Světla a zvuk - Otakar Jeníček

Návrh scény - akad.mal. Vladimír Hanuš

Text sleduje - Pavla Nekvindová/Yvona Bůžková

Režie - Alena Joachimsthalerová
ObsazeníOdkvétající kabaretní hvězda Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese
bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Luisa. O tom, že soužití žen takto
rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí hned expozice hry. Všechny obyvatelky bytu se
nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového
nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka a služebná partnera. Všechny čtyři izeráty mají
náhodně stejnou značku P.P.S., která však každá znamená něco jiného. Pak už jen zvoní zvonky a přicházejí
zájemci, ne však v tu pravou chvíli. Nejslavnější hru Marca Camolettiho odehrál DS Zdobničan čtyřicetkrát a
stala se tak jednou z nejreprízovanějších inscenací tohoto souboru.

Ocenění a účast na přehlídkách

Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání kolektivu za ztvárnění postav a cena Aleně
Joachimsthalerové za režii a za roli Georgette a cena za inscenaci. Doporučení na Krakonošův divadelní
podzim.

Účast na Divadelní pohoda ve Valu u Dobrušky.

Účast na KP Orlická maska v Ústí nad Orlicí 2015 - čestné uznání Aleně Joachimsthalerové za herecký výkon
v roli Georgette a Oldřichu Plašilovi za roli Paula
Na správné adrese
tvorba stránek Petr Barvínek     petr.barvinek@centrum.cz
DS ZDOBNIČAN VAMBERK
www.dszdobnican.cz
Alena Joachimsthalerová a Slávka Kašparová
Renata Vašátková a Slávka Kašparová
Jana Myšáková
Tomáš Blašek a Slávka Kašparová
Oldřich Plašil a Renata Vašátková
Slávka Kašparová,A.Joachimsthalerová a Petr Barvínek
R.Vašátková,J.Myšáková,O.Plašil a S.Kašparová
Oldřich Plašil
Karel Uhlíř