Miletín2017

Velký úspěch Zdobničanu
Ve východočeském Miletíně, rodišti K.J.Erbena, se letos již po patnácté
konala východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů Miletínské
divadelní jaro 2017 s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní
podzim Vysoké nad Jizerou 2017.

Už podesáté se jí letos zúčastnil i divadelní spolek Zdobničan z Vamberka.
Jeho účast byla vždy velice úspěšná, ovšem letošní vystoupení Zdobničanu
se mimořádně vydařilo. Takto hodnotila porota inscenaci hry Roberta
Thomase Turecká kavárna:

"... Úspěšné inscenování této hry předpokládá logické a vtipné řešení
dramatických situcací i přesvědčivé herické výkony, které by zaujaly
pravdivostí , vtipem, komediálností , nadhledem i schopností psychologické
drobnokresby. Obojího se divákovy díky promyšlené režii a soustředěnému
výkonu herců v této inscenaci dostává. Režisérka řeší situace přehledně a s
nadsázkou, úpravou textu (aktualizace komentářů) i stylem inscenace
nabízí Thomasovu předlohu velmi čerstvě a současně. Herci své postavy
formují sytě, plnokrevně, zábavně, občas v groteskní rovině..." (autor
hodnocení Alexandr Gregar)

Není tedy divu, že aktéři inscenace dostali několik ocenění:

Alena Joachimsthalerová - cena za režii

Oldřich Plašil - cena za herecký výkon

Karel Uhlíř - cena za herecký výkon

Petr Barvínek - čestné uznání za herecký výkon

Zdobničan Vamberk - postup na národní přehlídku Krakonošův divadelní
podzim Vysoké nad Jizerou 2017
 
 
 
tvorba stránek Petr Barvínek     petr.barvinek@centrum.cz