Oficiální stránky divadelního souboru Zdobničan Vamberk
Franta Kořínek - Karel Uhlíř

Jitka Kořínková - Renata Vašátková

Honza Plachý - Oldřich Plašil

Honzova teta - Jarmila Kubíčková

Láďa Sirotek - Milan Perger

Milada Sirotková - Miroslava Sojková

Žofie Koutná - Lucie Vodáková

Ruda Koutný - Stanislav Geba

Veronika Vyskočilová - Jana Sojková

Jirka Brouček - Petr Barvínek

Policista - Jiří Macoun

Světla a zvuk - Otakar Jeníček

Text sleduje - Pavla Nekvindová

Režie - Miroslava Sojková
Obsazení


Příběh starého mládence Honzy a jeho kamarádů o zpočátku
nevinné sázce rozpoutal kolotoč nepředvídatelných událostí. Princip
hry spočíval v tom, kdo z mládenců nejrychleji uzavře manželství.
Po půl roce přišlo společné setkání, na které pánové dorazili v
doprovodu svých novomanželek. Všichni lžím o společném sňatku
zprvu zdařile dávali reálnou podobu. Zajímavý zvrat ale přinesla
návštěva policisty, který postupně pravdu o mládencích odkrýval.
Vypůjčené manželky byly stopařkami, sestrami či manželkami
souseda. A právě do této ženy se jeden z mládenců zamiloval.
Pánové, vezměte si z této zdařilé komedie ponaučení a vězte, že
manželka se zkrátka nepůjčuje

Ocenění a účast na přehlídkách

KP Miletínské divadelní jaro 2013
Čestné uznání Oldřichu Plašilovi za postavu Jana Plachého, Karlu
Uhlířovi za postavu Franty Kořínka, Renatě Vašátkové za postavu
Jitky Kořínkové a Janě Sojkové za postavu Veroniky Vyskočilové.
Manželka se nepůjčuje
tvorba stránek Petr Barvínek     petr.barvinek@centrum.cz
DS ZDOBNIČAN VAMBERK
www.dszdobnican.cz