Příběh starého mládence Honzy a jeho kamarádů o zpočátku
nevinné sázce rozpoutal kolotoč nepředvídatelných událostí.
Princip hry spočíval v tom, kdo z mládenců nejrychleji uzavře
manželství. Po půl roce přišlo společné setkání, na které pánové
dorazili v doprovodu svých novomanželek. Všichni lžím o
společném sňatku zprvu zdařile dávali reálnou podobu. Zajímavý
zvrat ale přinesla návštěva policisty, který postupně pravdu o
mládencích odkrýval. Vypůjčené manželky byly stopařkami,
sestrami či manželkami souseda. A právě do této ženy se jeden z
mládenců zamiloval. Pánové, vezměte si z této zdařilé komedie
ponaučení a vězte, že manželka se zkrátka nepůjčuje

Ocenění a účast na přehlídkách
KP Miletínské divadelní jaro 2013
Čestné uznání Oldřichu Plašilovi za postavu Jana Plachého, Karlu
Uhlířovi za postavu Franty Kořínka, Renatě Vašátkové za postavu
Jitky Kořínkové a Janě Sojkové za postavu Veroniky Vyskočilové.
 
Manželka se nepůjčuje
Franta Kořínek - Karel Uhlíř
Jitka Kořínková - Renata Vašátková
Honza Plachý - Oldřich Plašil
Tetička - Jarmila Kubíčková
Láďa Sirotek - Milan Perger
Milada Sirotková - Miroslava Sojková
Žofie Koutná - Lucie Vodáková
Ruda Koutný - Stanislav Geba
Veronika Vyskočilová - Jana Sojková
Jirka Brouček - Petr Barvínek
Policista - Jiří Macoun
Světla a zvuk - Otakar Jeníček
Text sleduje - Pavla Nekvindová
Režie - Mirka Sojková
tvorba stránek Petr Barvínek     petr.barvinek@centrum.cz